Besiktningar

Besiktningar 2022

Datum för vårens besktningar är:

  • tisdag 17.5 klockan 18.00-20.00

PRESSO CENTER på plats och kollar släckare samt gasinstallationer.

  • lördag 4.6 klockan 10.00-12.00
  • tisdag 21.6 klockan 18.00-20.00

Anmälning vid klubbstugan

Avgifter:

Årlig besiktning:

  • 30 euro (klass 1)
  • 25 euro (klass 2)
  • 20 euro (klass 3)

Skrovbesktning:

  • 25 euro

Avgifterna betalas om möjligt till klubbens konto i förväg. Förutsättningen för besiktningen är att medlemsavgiften har betalats för 2022.

Besiktare:

  • Tallqvist, Tomas 040-7788566
  • Martikainen, Tommi 040-5800406