Östra Långö

Östra Långös östligaste del ägs av kommunen och disponeras av klubben. Där finns en brygga med 5 bojar, grillkåta, bord med bänkar och utedass – och en härlig vy över Porkalafjärden!

Området är öppet för alla.  Djupet vid bryggan är ca 1,8 meter. Grillning sker med egna meddtagna grillkol. Det är strängt förbjudet att lämna någon form av skräp på holmen.

Ingå båtklubb inledde år 2022 projektet med att utveckla Östra Långös rekreationsområde. Projektets totala kostnader beräknas uppgå till 37 000 euro. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EU:s andel ca 10 000 euro, nationell andel ca 9 000 euro och kommunfinansiering via verksamhetsgrupp ca 5 000 euro) och av Ingå Sparbanksstiftelse (11 000 euro).

Byggarbetet slutfördes i slutet av maj 2023.

Välkomna till Östra Långö!

Dronebild: Erik Backman