Östra Långö

Östra Långös östligaste del ägs av kommunen och disponeras av klubben. Där finns en brygga, grill, bord med bänkar och utedass – och en härlig vy över Porkalafjärden!

Området är öppet för alla.

Ingå båtklubb inledde år 2022 projektet med att utveckla Östra Långös rekreationsområde. Projektets totala kostnader beräknas uppgå till 37 000 euro. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EU:s andel ca 10 000 euro, nationell andel ca 9 000 euro och kommunfinansiering via verksamhetsgrupp ca 5 000 euro) och av Ingå Sparbanksstiftelse (11 000 euro).

På området som förvaltas av båtklubben kommer det att byggas en ny brygga med fem förtöjningsbojar samt ett grilltak. På området finns redan sedan tidigare en torrtoalett. Bryggan och grilltaket kommer att byggas av J-E Holmberg Oy Ab och arbetet inleds våren 2023 så fort isläget tillåter. Byggarbetena beräknas bli färdiga i juni 2023.

På den här webbplatsen följer vi med projektet och informerar om hur det framskrider.