Upptagningar hösten 2023

Hösten 2023 tidtabell:

Bocktalkon: 18.9.2023 klockan 18.00

Upptagningar: 

Fredag 22.9

Söndag 8.10

Lördag 14.10

Anmälningen till upptagningar har avslutat.