Besiktningar 2024

Besiktningar 2024

Datum för vårens besktningar är:

Skrovbesiktning

 • lördag 20.4. kl 9:00

Besiktningar:

 • torsdag 23.5 klockan 18.00-20.00 (Presso Center på plats)
 • torsdag 30.5 klockan 18.00
 • torsdag 6.6 klockan 18.00

PRESSO CENTER på plats 23.5 och kollar släckare samt gasinstallationer 18.00-19.30

Anmälning enbart på förhand (minst 5 dagar före besikningstillfället)  via webben: Anmälningsblankett.

Avgifter:

Årlig besiktning:

 • 30 euro (klass 1)
 • 25 euro (klass 2)
 • 20 euro (klass 3)

Skrovbesktning:

 • 25 euro

Avgifterna betalas till klubbens konto i förväg. Förutsättningen för besiktningen är att medlemsavgiften har betalats för 2024. För icke medlemmar debiteras dubbelavgfit.

Besiktare:

 • Fredrik Hagström 050-3740293
 • Martikainen, Tommi 040-5800406
 • Jari Borgenström, jartsa66@hotmail.fi