Årsmöte 18.4.2024

Ingå båtklubb rf:s stadgeenliga årsmöte ordnas  torsdag 18.4.2024 kl. 19.00 på kommunhuset. Ingång via biblioteket.

Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.