Avgifter

Avgifter år 2024

Medlemsavgift 40 €
Juniorer 10 €
Inskrivning 50 €
Katsastus klass
3 20 €
2 25 €
1 30 €
Skrovbesikt 25 €
Flaggor och vimplar Vimpel 35 €
72 cm 40 €
90 cm 45 €
108 cm 50 €

Kontonr: FI91 4170 0010 2055 38 (OBS. Nytt kontonummer från och med 1.1.2023)

Medlemsavgiften för 2024 skall vara betald senast den 15.5.2024.