Avgifter

Avgifter år 2022

Medlemsavgift 35 €
Juniorer 10 €
Inskrivning 10 €
Katsastus klass
3 20 €
2 25 €
1 30 €
Skrovbesikt 25 €
Flaggor och vimplar Vimpel 15 €
72 cm  25 €
90 cm 30 €
108 cm 35 €

Kontonr: FI91 4170 0010 2055 38 (OBS. Nytt kontonummer från och med 1.1.2023)

Medlemsavgiften för 2022 skall vara betald senast den 31.5.2022.