Avgifter

Avgifter år 2022

Medlemsavgift 35 €
Juniorer 10 €
Inskrivning 10 €
Katsastus klass
3 20 €
2 25 €
1 30 €
Skrovbesikt 25 €
Flaggor och vimplar Vimpel 15 €
72 cm  25 €
90 cm 30 €
108 cm 35 €

Kontonr: FI55 4055 6040 0045 85

Medlemsavgiften för 2022 skall vara betald senast den 31.5.2022.