Avgifter - Maksut

Avgifter / Maksut år/vuonna 2021:

 Medlemsavgift / Jäsenmaksu  30 €
 Juniorit / juniorer  10 €
 Inskrivning / liittyminen  10 €
 Katsastus:  
 klass / luokka 3  20 €
 2  25 €
 1  30 €
 Skrovbesikt./Runkokats.  25 €


Kontonr / Tilinumero:  FI55 4055 6040 0045 85

Medlemsavgiften för 2021 skall vara betald senast den 23.5.2021.

Vuoden 2021 jäsenmaksun eräpäivä on 23.5.2021. Comments